Електронна бібліотека


       Увага, адміністрація сайту "Аколада" не несе відповідальність за статті розміщені у цьому розділі, всі роботи надіслані користувачами нашого сайту, всі авторські права належать їх авторам. Бібліотека створюється виключно для допомоги у навчанні студентам мистецьких закладів освіти. Після завантаження Ви повинні протягом трьох днів видалити копію роботи. Отриману роботу не можна здавати під своїм ім'ям, а можете використовувати лише як додаткову допомогу в підготовці своєї власної роботи!
       Ви також можете надіслати свою роботу, але майте на увазі: всі роботи доступні відвідувачам безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за надсилання робіт. Просимо надсилати нам тільки власні роботи, або ті, котрі перебувають у вільному доступі. Якщо Ви помітили серед переліку статей свою роботу, котру ви не надсилали, терміново повідомте про це адміністратора сайту.

ЗАРУБІЖНІ КОМПОЗИТОРИ


Бах Й.С.
Бетховен Л.В.
Бізе Ж.
Верді Дж.
Вівальді А.
Гендель Г.Ф.
Дворжак А.Л.
Курт Шмід
Ліст Ф.
Моцарт В.А.
Моцарт Ф.К.
Паганіні Н.
Сметана Б.
Хачатурян А.І.
Шопен Ф.
Шуберт Ф.
Шуман Р.

УКРАЇНСЬКІ КОМПОЗИТОРИ


Барвінський В.А.
Березовський М.С.
Бортнянський Д.С.
Вербицький М.М.
Ведель А.Л.
Гулак-Артемовський С.С.
Задерацький В.П.
Карабиць І.Ф.
Караманов А.С.
Колесса М.Ф.
Косенко В.С.
Леонтович М.Д.
Лисенко М.В.
Людкевич С.П.
Лятошинський Б.М.
Майборода П.І.
Майборода Г.І.
Ніщинський П.І.
Ревуцький Л.М.
Січинський Д.В.
Скорик М.В.
Станкович Є.Ф.
Степовий Я.С.
Стеценко К.Г.
Шамо І.Н.

РОСІЙСЬКІ КОМПОЗИТОРИ


Бородін О.П.
Глінка М.І.
Мусоргський М.П.
Рахманінов С.В.
Римський-Корсаков М.А.
Чайковський П.І.
Шостакович Д.Д.

       


СТАТТІ


Відродження
Імпресіонізм
Романтизм
Естетична свідомість
The JAZZ Story (англ.)
Формування світогляду Л.В. Бетховена
Основні риси романтизму
Державний Гімн України
Деревяні духові та ударні інструменти
Навчання музичної і нотної грамоти
Музика
Слухання музики
Музична грамота
Симфонія
Танці
Російська класична музика
Народна пісня
Розучування пісні
Радянська музика
Обробки народних пісень М. Лисенка
Музична форма. Музичні жанри
Фольклор і християнство
Генезис народної музики
Акордові звуки
Менш споживані акорди домінантової групи
Кадансовий квартсекстакорд
Каденції. Період. Речення
Скачки терцій
Прохідні і допоміжні квартсекстакорди
Секстакорди головних тризвуків
З'єднання двох секстакордів
Гармонізація басу
Гармонічний мажор
Натуральний мінор у фрігійських оборотах
Типи тональних співвідношень
Обернення домінантсептакорда
Субдомінантсептакорд (SІІ7)
Основний домінантсептакорд (D7)
Домінантнонакорд (D9)
Ввідний септакорд
Подвійна домінанта в каденції
Подвійна домінанта в середині побудови
Альтерація в подвійній домінанті
Скачки при розв’язані домінантсептакорду в тоніку
Гармонізація мелодії головними тризвукими
Повна функціональна система мажору і гармонічного мінору. Діатонічна система
Неакордові звуки
Переміщення акордів
Великі і малі тризвуки. Чотириголосний склад
З'єднання основних тризвуків
Функціональна система головних тризвуків
Секстакорд і тризвуки II ступенні (SII6 І SII)
Тризвуки VI ступення (TSVI). Перервана каденція
Діатонічні (тональні) секвенції. Побічні септакорди (секвенцакорди)
Древні види танцю
Опера М. Лисенка «Тарас Бульба»
Хорові концерти М. Березовського і А. Веделя
П.І.Чайковський ”Времена года”
Фортепіанна і хорова творчість М. Лисенка
С. Гулак-Артемовський (1813—1873). «Запорожець за Дунаєм»
Урок музики та позакласна робота
Українські жартівливі та танцювальні пісні
Українські думи та плачі
Українські ліричні пісні
Українська опера
«Українська симфонія» М. Калачевського
Українська історична пісня
Українська фортепіанна музика
Українська лірична пісня - романс
Українська музика
Українська музика (Д. Антонович)
Українська класична музика
Українські весільні та обжинкові пісні
Українська словесно-музична творчість
Українські колядки і щедрівки
Пісні українських радянських композиторів
Веснянки та купальські пісні
Музика в школі як навчальний предмет та урок мистецтва
Стрілецька пісня
Духові музичні інструменти в українській історії
Активізація внутрішнього слуху
Сучасна музична освіта
Пісні літературного походження
Партесний концерт «Сначала днесь поутру рано»
Музика як один із засобів терапії
Музичний фольклор Тернопільщини
Рок-музика після 2-ої світової війни
Австрійська музична культура ХІХ століття
Музична культура України
Авангардні напрямки в мистецтві 19-20 століття
Розвиток Музики на Україні у XVII-XVIII
Загальна характеристика музичної культури України XIX ст
Фольклор
Порівняльна характеристика різних редакцій інтенцій Й.С. Баха
Розквіт оперного мистецтва у Польщі
Національні витоки чеської опери
Західноєвропейська класична музика
Музичне мистецтво Індії
Мистецтво як специфічна форма відображення дійсності
Грецький театр і література (до н.е.)
Найдавніші жанри давньогрецької поезії у вигляді робочих пісень та гімнів
Сучасне музичне мистецтво
Віденський класицизм як історична оркестрово-стильова парадигма
Фортепіанне мистецтво Коломиї: Історія на сучасність
Соната до мажор для фортепіано Д. Бортнянського
Ренесанс в Україні
Фінал Дев'ятої симфонії Бетховена
Уроки музики: “Пісні та думи”, “Музика в кіно”
Рококо і класицизм в Україні
Антична культура: Давній Рим
Система музичної освіти вчителів Галичини у міжвоєнну добу
Гітара в історії розвитку музичної культури
Риси імресіонізму у вокальній творчості В Барвінського

Рок-музика та історія її розвитку в Україні

Рок-музика як соціокультурне явище та її місце в сучасній художній культурі

Становлення музично-фольклористичної думки (кінець ХVІІІ - кінець XX ст.)

Розвиток пізнавальних інтересів молодшиx школярів у навчальному процесі на уроках музики

Загальний огляд напрямків розвитку культури
у другій половині ХХ ст.


Роль, місце і значення уроку музики в музичному розвитку учнів, вихованні музичної культури, як необхідної частини їх духовності.

До проблеми використання коп'ютерних технологій у сучасних музикознавчих дослідженнях

Національне мистецтво як чинник формування професійної культури майбутнього вчителя музики

Записи та публікації музичного фольклору від ХVІ до першої половини XIX ст.

Одноголосні пісні з інструментальним супроводом. Пісні-романси Г. Сковороди

Загальна характеристика музичної культури XVII — XVIII століть. Канти

Становлення танцювального дозвілля в стародавньому й античному світі

Наукові напрями та школи в українській та російській етномузикології

Музичні інструменти: сопілка, бандура, цимбали,
баян, домра, балалайка, гітара


Цитра в контексті розвитку інструментальної музики Західної України другої половини XIX -початку XX століття

Новаторські відкриття Ігоря Стравінського
і розвиток української балетної творчості


"Білі" балети І. Стравінського як етап у формуванні камерного безсюжетного балету кінця XX — початку XXI ст.

Ігор Стравинський у рефлексії сучасної української композиторської школи

Інтерв’ю з керівниками фольклорного ансамблю “Божичі” Іллею Фетисовим і Сусанною Карпенко

Фольклор в системі музичного виховання навчальних закладів Галичини (20-30-х рр. ХХ ст.)


МУЗИЧНЕ ВИКОНАВСТВО


Сценічне втілення образу головної героїні опери Ж. Бізе «Кармен»
Робота над ансамблем у хорі
Мстислав Ростропович
Відомі скрипалі
Гра на гітарі
Штрихи та особливості гри на гітарі
Робота над фортепіанним виконавством
Відкритий урок по фортепіано
Вивчення вправ і етюдів
Інтонування в дитячому хорі
Двоголосся у хоровому співі
Організація домашніх занять учня-скрипаля
Прокоф’єв Сергій Сергійович - творчість
Інтерпретація клавірних творів Й.С. Баха
Система формування вокально-хорових навиків
Завдання і зміст музичного виховання. Навчання співу
Про дитячі голоси
Типи і види хорів
Формування творчих умінь у процесі навчання диригування
Вокально-хорова робота. Одноголосний хоровий спів
Робота над словом у хорі
Розучування твору хором
Соломія Крушельницька
Творчість Соломії Крушельницької
Методика роботи над п’єсами
Робота над музичним твором
Викладання гри на скрипці
Співоче дихання
Вивчення партитури диригентом
Анатолій Солов'яненко

Відкритий урок по фортепіано “Робота над звуком та фразуванням у музичних творах”

Ансамблеве музикування - одна із складових комплексного розвитку учня - піаніста

Короткий історичний огляд взаємозв’язку музикантів-виконавців з авторським текстом

Особливості творчого стилю Сергія Сергійовича Прокоф’єва та їх вираження у сонатному жанрі

Музично-виконавська майстерність як художньо-педагогічна проблема

Формування і вдосконалення викладацької майстерності педагога - піаніста

Методика роботи над поліфонічними творами в молодших і старших класах

Особистiсно орiєнтований підхід у формуванні професійної майстерності студентiв-пiанiстiв

Виховання навиків педалізації в процесі навчання гри на фортепіано в ДМШ


ПІДРУЧНИКИ


Гармонія. (Бригадний підручник)
Музичні диктанти. Г. Фрідкін
Теорія джазового строю
Джазова гармонія. А.Г. Рогачов
Концертна форма у Й.С. Баха. / Ю. Холопов
Статті та спогади про Івана Карабиця
Тема Largo з 4-ї сонати Л.В. Бетховена
Англійська інструментальна музика XVII ст.
Подвійний канон
Драматургія балад Ф. Шопена
Мистецтво гри на клавісині
Роль образного контрасту в "Крейслеріані" Шумана
Перші пісні Шуберта
Графічне оформлення нотного тексту.
Джазова енциклопедія.
скачати Реферати українською                    

Украина онлайн Культурна Україна. Каталог сайтів ЛітПорталу Проба Пера Український рейтинг TOP.TOPUA.NET Arts.In.UA Lviv TOP