Андрій Карпяк

         Народився у 1974 році. Завершив з відзнаками навчання у спеціалізованій музичній школі у класі Івана Левковича та Львівській державній консерваторії у Юрія Смірнова та Василя Жолубака (флейта). Вдосконалював освіту у Національній музичній академії України ім.П.Чайковського (науковий керівник, проф. В.М.Апатський), з 2010р. продовжує фахові дослідження у докторантурі Національної музичної академії України ім. П.Чайковського. Здобув нагороду Всесоюзного конкурсу виконавців на духових інструментах (1991), перемогу у Всеукраїнському конкурсі (1992), звання лауреата у Міжнародному конкурсі (1998) та Міжнародному конкурсі камер¬них ансамблів (2004). Займався та відвідав майстеркласи у відомих музи¬кантів — Ондраша Адор'яна, Дженні Бакстрессер, Ентоні Вежбінського, Олега Кудряшова, Мартіна Фоленбока. Учасник багатьох міжнародних музичних фестивалів: International Youth Music Forum, Das Treffen, Dni Muzyki Kompozytorow Krakowskich, Miedzynarodowy Festiwal muzyki kameralnej, КиївМузикФест, Віртуози, Музика тисячоліття, Контрасти, ГОГОЛЬFEST та ін. Виступав як соліст, ансамблевий та оркестровий музикант у Німеччині, Швейцарії, Угорщині, Польщі, Росії, Італії, Голандії, Бельгії, Сальвадорі, Гватемалі, Нікарагуа, Гондурасі, Коста-Ріці, Перу, Колумбії.
         Андрієм Карпяком виконана значна кількість сольних флейтових концертів з оркестром, багато з яких вперше в Україні (здійснив більш ніж 10 загальноукраїнських прем’єр): А.Вівальді, Й.С.Баха (Бранденбурзькі концерти №4, №5, Сюїта сі-мінор), Ж.-М.Леклєра, Ф.Е.Баха, Й.Б.Вендлінга, В.А.Моцарта, С.Меркаданте, П.Чайковського, Ф. та К. Доплерів, А.Б.Фюрстенау, М.Лисенка, Ж.Ібера, К.Нільсена, Х.Отака, Р.Сімовича, А.Штогаренка, А.Нікодемовича, Є.Станковича, М.Теодоракіса, А.Затіна, В.Бартуліса, Б.Борисенка, та ін. Рецензії, анонси на сольні виступи та інтерв’ю з артистом публікувалися у журналах «Ruch muzyczny», «Джаз», «Дзвін», «Театральна бесіда», часописах «Nordbayerischer Kurier», «Голос України», «Культура і життя», «Поступ», «За вільну Україну», «Високий замок», «Суботня пошта», «Ленінська молодь», «Фест», «Європа-центр», «Новини Закарпаття», «Ужгород», тижневику «Оріана», Інформаційному бюлетені аналітично-координаційного Агентства Авторської пісні України. Брав участь у музичних програмах на телебаченні, створенні художнього фільму «Таємниця маестро М.Березовського». Здійснив записи компакт-дисків: "Флейта в музиці XX століття" (2004), "Концерт у місті левів" у складі ансамблю флейтистів (2006), «Концертний сезон флейтиста А.Карпяка (до 20-річчя виконавської діяльності)» (2011).
        Андрій Карпяк співпрацює з оперними, балетними, симфонічними та камерними колективами, зокрема, камерним оркестром «Віртуози Львова» від часу його заснування. Брав участь у численних мистецьких проектах з диригентами Стефаносом Ціалісом, Романом Кофманом, Ласло Ковачем, Юрієм Луцівим, Гунгардом Матесом, Айдаром Торибаєвим, Войцехом Чепєлем, Сергієм Бурком, Зигмунтом Ріхертом, Віктором Плоскіною, Марком Кадіним, Ігорем Пилатюком, Кохеі Содеока, Андрієм Юркевичем, Вернером Зайцером, Мирославом Скориком, Роландом Бадером, Іваном Юзюком, Гансом Вільгельмом, Яремою Колессою, Георгієм Павлієм, Дітером Вагнером, Петром Товстухою, Яном Пшебильським, Миколою Куликом, Богданом Дашаком, Вікторією Рацюк, Денисом Прощаєвим, Юрієм Бервецьким, Олександрем Драганом та іншими. Учасник ансамблю сучасної музики «Кластер», першого виконавця творів багатьох зарубіжних та вітчизняних композиторів, що 15 років пропагує нове мистецтво в Україні та за кордоном (у репертуарі колективу понад 200 творів П.Булеза, Л.Беріо, Г.Ляхенмана, Б.Шеффера, З.Удумена, Г.К.Таккані, М.Холонєвського, О.Р.Джоунса, І.Небесного, Г.Степальської та ін.) Організатор та учасник ансамблю флейтистів Доплер-секстет – лауреата Міжнародного конкурсу (колективу присвятили твори О.Козаренко, С.Пілютіков, О.Войтенко, І.Небесний, Л.Сидоренко та ін.).
        А.Карпяк — автор 30 наукових праць, присвячених проблемам виконавста та історії мистецтва гри на флейті. Серед них: «Особливості флейтових текстів Йоганна Себастьяна Баха», «Проблеми сучасної виконавської техніки флейтиста», «Пісня Ліна» А.Жоліве та її зв’язки з музичним мистецтвом стародавньої Греції», «Становлення жанру орнітологічної мініатюри в репертуарі виконавця-флейтиста», «Звукодинаміка та дихання у флейтовому виконавстві у вищій школі», «Die Lemberger Flotisten Franz und Karl Doppler, zwei herausragende europaische Musiker», «Slawny lwowski flecista pierwszej polowy 19 stulecia Michal Jackowski» та ін. Викладає курси «Історії виконавського мистецтва» та «Методики викладання гри на духових інструментах». Брав участь у міжнародних наукових конференціях та праці журі Міжнародного конкурсу. Кандидат мистецтвознавства (“Флейтове мистецтво в музичній культурі Львова (XIX-XX ст.)” (2002р.) З 2003 року – доцент кафедри духових та ударних інструментів Львівської національної музичної академії ім.М.В.Лисенка та Київського національного університету культури та мистецтв. Виховав 12 лауреатів всеукраїнських та міжнародних конкурсів (випускниця класу Марія Семотюк - Лауреат II премії Lions Club German Flute Competition (Брауншвайг, Німеччина), Лауреат The 7th Kobe International Flute Competition (Кобе, Японія), артистка Royal Concertgebouworchestra (Амстердам, Голандія).
        Результати наукових досліджень та музичні праці Андрія Карпяка були опубліковані в енциклопедії “Die Musik in Geschichte und Gegenwart” (Кассель, Німеччина) та видавництвом Falls House Press (Нашуа, США, Cat. 4F-AK1). Музикант нагороджений Почесною грамотою Міністерства культури і туризму України «За вагомий особистий внесок у створенні духовних цінностей та високу професійну майстерність» (2010). Окремий розділ дисертації заслуженого артиста України, кандидата мист. Ю.Шутка «Флейтове мистецтво XX століття у контексті української культури» присвячено виконавській творчості Андрія Карпяка.
         А.Карпяк автор наукових статей, присвячених проблемам виконавства та історії мистецтва гри на духових інструментах, брав участь у міжнародних наукових конференціях. З 2003 року доцент кафедри духових та ударних інструментів Львівської державної музичної академії ім. М.В.Лисенка, кандидат мистецтвознавства(2002).


CD під назвою «Флейта в музиці ХХ століття» присвячений Юргену та Альмут Перхермайєр. (Андрій Карпяк, флейта; Тетяна Слюсар, ф-но)


CD під назвою «Концерт у місті левів». Програма компакт-диску містить у собі матеріал концерту квартету фелейтистів під керівництвом Андрія Карпяка, що відбувся у Великому залі ЛДМА 18 вересня 2005 року.

Andriy Karpyak

         Andriy Karpyak was born in 1974. He graduated with honors both from specialized music school (the class of Ivan Levkovych, flute) and Lviv State Conservatory (the classes of Yuriy Smirnov and Vasil' Zholubak, flute). To improve his education, Karpyak went to the Pyotr Tchaikovsky Ukrainian Academy of Music (Professor V.Apats'ky as his research supervisor). Since 2010, he has been doing a doctorate at the Academy.
        Andriy Karpyak has an impressive record of personal artistic achievement: the award for bests wind instrument performers at the All-Union Contest (1991); the victory in the All-Ukrainian Contest (1992); the laureate at the International Contest (1998): the laureate at the International Contest of Chamber Ensembles (2004) etc. He attended masterclasses of such famous musicians as Andrash Adorjan, Jeanny Baxtresser, Anthony Wierzbinski, Oleg Kudriashov, Martin Fahlenbock. He participated in numerous international music festivals: International Youth Music Forum, Das Treffen, Dni Muzyki Kompozytorow Krakowskich, Miedzynarodowy Festiwal muzyki kameralnej, КиївМузикФест, Віртуози, Музика тисячоліття, Контрасти, ГОГОЛЬFEST etc.
        Andriy Karpyak has performed in Germany, Switzerland, Hungary, Poland, Russia, Italy, the Netherlands, Belgium, E1 Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rika, Peru and Columbia as a soloist, band and orchestral musician. He has played a considerable number of concertos for flute and orchestra, most of which were performed in Ukraine for the first time (among them, there were at least ten premieres): A.Vivaldi; J.S.Bach (‘Brandenburg Concertos’ №4, №5; ‘Suite in B minor’); J.-M.Leclair; C.P.E.Bach; J.B.Wendling; W.A.Mozart; S.Mercadante; P.Tchaikovsky; F. and K. Doppler; A.B.Furstenau; M.Lysenko; J.Ibert; C. Nielsen; H.Otaka; R. Simovych; A. Shtogarenko; A. Nikodemowicz; Ye. Stankovych; M.Theodorakis; A. Zatin; V. Bartulis; B. Borysenko etc.
        Karpyak’s solo performances had extensive press coverage through reviews and announcements. The interviews with the musician were published in such magazines as “Ruch Muzyczny”, “Dzhaz” (Jazz), “Dzvin” (The Bell), “Teatral’na Besida” (Theater Talks), as well as in newspapers: “Nordbayerischer Kurier”, “Holos Ukrayiny” (The Voice of Ukraine), “Kul’tura I Zhyttia” (Culture and Life), “Postup” (Progress), “Za Vil’nu Ukrayinu” (For Independent Ukraine), “Vysoky Zamok” (High Castle), “Subotnia Poshta” (Saturday Mail), “L’viv ta L’vivyany” (Lviv and Lviv Citizens), “Lenins’ka Molod’” (The Youth of Lenin), “Fest”, “Yevropa-tsentr” (Europe Center), “Novyny Zakarpattia” (News from Transcarphathians), “Uzhgorod”, in the weekly magazine “Oriana”, and in the bulletin of the analytical-coordinative agency of Ukrainian author’s songs.
        Apart from that, Flutist took part in some television musical programs and making a film entitled “Tayemnytsia maestro M. Berezovs’koho” (The Mystery of the Maestro M. Berezovs’ky). Andriy Karpyak is collaborating with opera and ballet companies, symphony and chamber orchestras, with the chamber orchestra “Lviv Virtuosos” in particular, since its foundation. He also participated in numerous artistic projects together with the following conductors: Stefanos Tsialis, Roman Kofman, Laszlo Kovacz, Yuriy Lutsiv, Gunhard Mattes, Mark Kadin, Aidar Torybayev, Wojciech Czepiel, Sergiy Burko, Zygmunt Rychert, Viktor Ploskina, Ihor Pylatiuk, Kohei Sodeoka, Myroslaw Skoryk, Roland Bader, Ivan Yuziuk, Hans Wilhelm, Yarema Kolessa, Heorhiy Pavliy, Petro Tovstukha, Ianusz Pshybylski, Mykola Kulyk, Dieter Wagner, Bohdan Dashak, Viktoriya Ratsiuk, Denys Proshchayev, Yuriy Bervets’ky, Oleksandr Drahan etc.
        The musician is a member of a modern music ensemble named “Cluster”, which is the first performer of numerous works written by foreign and domestic composers. The ensemble has been popularizing modern music in Ukraine and abroad for fifteen years. In its repertoire, the collective includes over 200 works by J.Cage, P.Boulez, L.Berio, H.Lachenmann, B.Schaeffer, Z.Uduman, G.C.Taccani, O.R. Jones, I. Nebesny, H. Stepalska etc.
        Andriy Karpyak is the organizer and member of the flute group called “Doppler-Sextet”, which is the laureate of the International Contest (O.Kozarenko, S.Piliutikov, O.Voytenko, I. Nebesny, L.Sydorenko and others have created their works for the group).
        Andriy Karpyak is the author of thirty scientific studies devoted to the issues of performing, to the history of the art of performance on the flute, which were published in Ukrainian and foreign (Germany, Poland) specialist publications. He has developed and teaches the courses in “The history of performing arts” and “The methodology for teaching performance on the wind instruments”. Flutist participated in international scientific conferences, and he was on a jury judging an international contest.
        Andriy Karpyak holds a Ph.D. in Arts Studies (“The art of flute performance in the musical culture of Lviv in the 19th-20th centuries” (2002)). Since 2003, he has been working as an assistant professor at the Mykola Lysenko National Academy of Music in Lviv at the Department of Wind and Percussion Instruments, as well as at Kyiv National University of Culture and Arts. Among his alumni, there are twelve laureates of All-Ukrainian and international contests (e.g. Mariya Semotiuk is the laureate awarded the second prize in Lions Club German Flute Competition (Braunschweig, Germany), the laureate of the 7th Kobe International Flute Competition (Kobe, Japan), an artist of the Royal Concertgebouworchestra (Amsterdam, the Netherlands)).
        The findings of the studies conducted by Andriy Karpyak as well as his musical works were published in the encyclopedia entitled “Die Musik in Geschichte und Gegenwart” (Kassel, Germany) and by the publishing house “Falls House Press” (Nashua, the USA, Cat. 4F-AK1). The musician was awarded the Diploma of the Ukrainian Ministry of Culture and Tourism “For the significant personal contribution to fostering spiritual values and high professional performance” (2010). A separate subchapter of the doctoral thesis entitled “The Art of Flute Performance of the 20th Century in the Context of the Ukrainian Culture” written by Yuriy Shutko, a Ph.D. in Arts Studies, the Honored Artist of Ukraine, is devoted to the performing creativity of Andriy Karpyak.

Захарчук Оксана. «Звуки флейти чарівної». – Часопис «Культура і життя» №29 (3888) - Київ, 29липня 1998р.
Марі-Анна Роман. «Соло для срібного інструмента з родини дерев’яних». – Часопис «Суботня пошта». – Львів, 2 липня 1998р.
Chacharowski Leopold. «Musica Galiciana w Rzeszowie». – Dwutygodnik «Ruch muzyczny», Rok XLIII, №11. – Warshawa, 30 maja 1999. – S.35.
Горак Яким. «Нове прочитання музики Романа Сімовича». – Часопис «Поступ», вівторок-середа, №33 (691). – Львів, 27-28 лютого 2001р.
Захарчук Оксана. «Концерт флейтистів-віртуозів…». – Журнал «Дзвін», №11-12, 2001р. – С.152-153.
Копак Оксана. «Незабутня мелодія для флейти…». – Журнал «Джаз» № 4(26). – Київ, 2010 – С. 20-23.

Доплер-Секстет флейт


        Ансамбль флейтистів у Львові (Ukraine) – колектив з яскравими самобутніми, всесвітньо вагомими традиціями. Непересічний вклад у скарбницю флейтового мистецтва та репертуару внесла активна сольна, ансамблева і композиторська діяльність знаменитих львів’ян-флейтистів Франца (1821-1883) та Карла (1825-1900) Доплерів, яких заслужено називають класиками флейтового ансамблю романтичної доби. Геніальні твори братів не просто залишаються серед найпопулярнішої флейтової літератури сьогодення, а скоріше переживають в ХХІ столітті пік поцінування та визнання.
        У новітній час концертуючий флейтовий ансамбль у Львові виникає у 1997 році. У наступні роки лауреатами Міжнародних конкурсів Андрієм Карпяком та Євгеном Білецьким було підготовлено ряд оригінальних програм, відбулися виступи в Україні, Польщі, Німеччині.
        У 2002 році колектив переростає у флейтовий квартет. У 2003, під час поїздки по Німеччині колектив відвідав у м.Веймарі майстеркласи солістки Нью-Йоркської філармонії Дженні Бакстрессер (флейта), котра була захоплена виконавським рівнем та цікавим і своєрідним репертуаром ансамблю зі Львова. Після майстеркласів Д.Бакстрессер сприяла публікації творів з репертуару ансамблю в США. У 2005 р. видавництвом Falls House Press було видано збірку під назвою Encore Arrangements for Flute Quartet (Arranged by Andriy Karpyak). Колектив здобуває звання лауреата у Міжнародному конкурсі духових камерних ансамблів (Ворзель, 2004), створює компакт-диск «The Concert in the town of Lions» (2006), бере участь у багатьох музичних фестивалях, співпрацює з видатними музикантами, українськими композиторами. Ансамбль – перший виконавець творів О.Козаренка, І.Небесного, Л.Сидоренко, О.Сєрової, С.Пілютікова, О.Войтенка.
        Розширення інструментарію, новий репертуар посприяв перетворенню у 2008 році колективу у секстет флейт, який у пам’ять про флейтові традиції міста отримує назву Доплер-секстет. У різноманітних концертних програмах колективу завжди перебувають твори Ф.та К.Доплерів. Склад ансамблю: Михайло Сосновський (піколо, флейта), Андрій Карпяк (флейта), Жанна Лень (флейта), Володимир Лущенко (флейта), Георгій Лошаков (флейта), Євген Білецький (альтова флейта).

The Flute Doppler-Sextet


        The ensemble of flautists in Lviv (Ukraine), is a group with distinguished long established world traditions. It is named after Franz (1821-1883) and Karl (1825-1900) Dopplers, famous Lviv flautists, who made an invaluable contribution to the art of flute performance and repertoire by their active solo, ensemble and composer activity, and who had a well-deserved reputation as the classics of the flute ensemble of the Romanticism. At present, the works of the brothers-geniuses do not only belong to the most popular flute literature, but also achieved the peak of general recognition.
        In 1997, a flute band, performing in concerts, was formed. Shortly afterwards, Andriy Karpyak and Yevhen Bilets’ky, the laureates of international contests, made a number of original programs presented in Ukraine, Poland, and Germany.
        In 2002, the group became a flute quartet. In 2003, while visiting Germany, the members of the quartet attended masterclasses of Jeanny Baxtresser, a flute soloist of the New York Philharmonic, in Weimar. The flautist was impressed by the high level of performance and striking originality of the repertoire displayed by the quartet from Lviv. Later, Jeanny Baxtresser greatly assisted with the publication of works from the quartet’s repertoire in the USA. In 2005, the collection of works entitled “Encore Arrangements for Flute Quartet (Arranged by Andriy Karpyak)” was published by the Falls House Press.
        In 2004, the group became the laureate at the International Contest of Wind Chamber Ensembles in Vorzel.
        In 2006, the Quartet recorded the compact disk entitled “The Concert in the Town of Lions”, participated in numerous music festivals, collaborated with outstanding musicians and Ukrainian composers. The works of O.Kozarenko, I.Nebesny, L.Sydorenko, O.Sierova, S. Piliutikov, O. Voytenko were first performed by the group.
        In 2008, due to the extension of instrumentation and repertoire, the flute quartet turned into the flute sextet and was named Doppler-Sextet in honor of the flautists memorable for their flute performance in Lviv. The works of Franz and Karl Dopplers are always included into different concert programs of the group. There are the following members of the sextet: Mykhailo Sosnovsky (piccolo, flute); Andriy Karpyak (flute); Zhanna Len’ (flute); Volodymyr Lushchenko (flute); Heorhiy Loshakov (flute); and Yevhen Bilets’ky (alto flute).

Andriy Karpyak

         Andriy Karpyak ist 1974 geboren. Er studierte an der Spezialmusikscuile in der Flotenklasse bei W.Zholubak und I.Levkovytsch und am Hochschule fur Musik (Lwiw) bei Jurij Smirnow. Er war 1992 Sieger des gesamtukrainischen Wettbewerbs fur junge Blasinstrumentenmusike 1991 Diplomant des Gesamtbundeswettbewerbs, 1998 Preistrager des internationalen Wettbewerbes. Er lernte und besuchte Meisterklassen bei bekannten Musikern, wie Andras Adorjan, Oleh Kudryaschow, Martin Fahlenbock, Antoni Wierzbinski und Jeanne Baxtresser. Er nahm an vielen internationalen Musikfestivalen teil und trat in Deutschland, Ungarn und Polen auf.
        Konzerte von J. Ibert, S. Mercadante, K.P.E.Bach, Werke von Franz und Karf Doppler, sowie Konzerte von ukrainischen Komponisten fur Flote und Symphonieorchester sind von Andriy Karpyak erstmals in Lwiw aufgefuhrt worden. Er arbeitet mit Opern-, Ballett-, Symphonie - und Kammergruppen zusammen. Er ist Veranstalter und Mitglied des Flotenensembles "Schoni Sarenquartett".
        Andriy Karpyak ist Autor der wissenschaftlichen Beitrage, die den Problemen der Geschichte der Kunst des Blasinstrumentenspiels gewidmet sind. Er nahm an internationalen Wissenschaftskonferenzen teil. Seit 2003 ist er Dozent am Blas- und Schlaginstrumentenlehrstuhl der Lwiwer staatlichen Musikakademie und seit 2002 Doktor der Kunstwissenschaften.                    

Украина онлайн Культурна Україна. Каталог сайтів ЛітПорталу Проба Пера Український рейтинг TOP.TOPUA.NET Arts.In.UA Lviv TOP