Галицький камерний хор
Євшан

        Галицький камерний хор „Євшан" Львівського обласного центру народної творчості і культурно-освітньої роботи.
        "Євшан" був заснований у Львові у вересні 1990 року. Учасниками хору є львівські студенти, митці та молоді спеціалісти різ-них галузей. Що ж означає назва "Євшан"? Історія українського народу спов-нена різноманітними легендами, одна з яких, що описана в Іпа-тіївсь-ко-му літописі, розповідає про степове диво-зілля єв-шан. За цією легендою зілля має чарівну властивість: його запах повертає людям пам'ять про рідних, про Батьківщину.
        У різні роки хором керували Михайло Богач, який і заснував хор (1990-1992), Богдан Генгало (1992-2000). На даний час, з 2000 року, керівником хору "Євшан" є Ігор Даньковський, який здобув освіту у Львівській державній музичній академії ім. М.В. Лисенка.
        У репертуарі колективу духовна музика, зокрема, партесні концерти М. Дилецького, хорові концерти М. Березовського, Д. Бортнянського, М. Вербицького, А. Веделя, твори Й.С. Баха, Т. Бусто, Дж. Палестрини, А. Вівальді, українські народні пісні в обробках провідних українських композиторів, твори сучасних українських та зарубіжних авторів. Оскільки "Євшан" є молодіжним колективом, природнім є те, що в репертуарі "Євшану" з'являються твори сучасної популярної та модернової хорової музики. У творчій біографії колективу - участь у прем'єрі мюзикла Юрія Саєнка на лібретто Богдана Стельмаха "Вірую" на сцені Львівського театру опера та балету ім. C. Крушельницької, спільні проекти з вокальною формацією "Піккардійська терція" (програма "Містерія Різдва в українській музиці та поезії" та акапельна сюїта "Голгофа" на музику лідера "Піккардійської терції" Володимира Якимця), майбутнім переможцем Євробачення 2004 Русланою (проекти "Дзвінкий вітер", "Різдво з Русланою"), участь в міжнародному фестивалі української популярної музики "Таврійські ігри" м. Каховка, участь міжнародному артпроекті "Гранди мистецтва" у м.Львові на сцені Львівської Опери, у творчій співпраці з камерним оркестром "Віртуози Львова" прем'єра кантати Антоніо Кальдара (1670-1736) "Dies Irae" в Домініканському Соборі у Львові.
        За свою 15-річну історію "Євшан" неодноразово побував з гастролями у США, Канаді, Німеччині, Франції, Польщі, Білорусії, Італії, брав участь в урочистостях з нагоди 400-ліття Берестейської Унії у Ватикані та Римі (Італія), у Святій Літургії в Базиліці Св. Петра в Римі, яку відслужив Його Святість Іван-Павло II Папа Римський та великому концерті за присутності Його Святості в залі Павла VI, у Святій Літургії та зустрічі з молоддю під час візиту Івана-Павла II Папи Римського до Львова. "Євшан" побував на числених хорових фестивалях та конкурсах, зокрема, міжнародному хоровому конкурсі "Лесина пісня" в м. Луцьку (звання Лауреата та Третя премія), міжнародному конкурсі "Магутни Божа" у м. Могильові, Білорусь (перше місце, звання Лауреата, приз за найкращий професійний рівень), міжнародному фестивалі "Віднайдена музика", м.Тарнув, Республіка Польща, Iму міжнародному фестивалі хорової музики у м. Львові, міжнародному фестивалі "Віртуози" (виконання "Carmina Burana"), міжнародному фестивалі "Loerach singt" (Німеччина), міжнародному хоровомуі конкурсі "The International Music Festival at Cantonigros"(Іспанія) та ін. Галицький камерний хор "Євшан" незмінний учасник Різдвяних та Великодніх виступів, відкритті художніх виставок, мистецьких звітів Львова та області, концертів у львівських церквах та соборах та багатьох інших му-зичних заходів, які проводяться у м. Львові та на Україні. У доробку колективу 5 аудіоальбомів та 3 компакт-диски.

Наша адреса у інтернеті:
www.yevshan.lviv.gu.net
E-mail: dankovsky@ukr.net

        „Євшан” неодноразово побував з гасторолями у США, Канаді, Німеччині, Франції, Польщі, Білорусії, Італії, Іспанії.
        Був учасником багатьох фестивалів і конкурсів:
1993р - Гран-прі на обласному хоровому конкурсі, присвяченому 125-річчю товариства «Просвіта» (м.Львів).
1994р. - ІІ регіональний конкурс хорових капел і камерних хорів ім. Л.Українки (м.Луцьк, ІІІ місце).
1995р - I місце на Міжнародному хоровому конкурсі «Магутни Божа» (м. Могильов, Білорусія ).
2004р - Міжнародний хоровий конкурс «The International Music Festival at Cantonigros» (Іспанія ) – 5-7 місця.
2006р - IV Всеукраїнський конкурс хорового мистецтва ім. Л.Українки (м.Луцьк, II місце).
2006 р. – Гран-прі в Обласному конкурсі хорових колективів, що присвячений 150-річчю з дня народження І. Франка.

        Духовна музика в репертуарі колективу, починаючи з 2000 р.
Українська:
М. Дилецький. Дві двохорні композиції:
„Вошол єси во церков”
„Тіло Христове”
М. Березовський . Хоровий концерт „Отче наш”
Дм. Бортнянський. Концерти: „Скажи ми, Господи”, „Слава во вишніх Богу”, Двохорні концерти: „Слава Отцу і Сину”, „Небеса повідають хвалу Божію”.
А.Ведель „Покаяніє”
М. Вербицький „Ангел вопіяше”
О.Архангельський „Помишляю день страшний”
Г. Гаврилець „Боже мій, нащо мене ти покинув”
Частини з Літургій М.Леонтовича, К.Стеценка, М.Вербицького, А.Гнатишина, Дм.Бортнянського, А.Веделя.

Серед окремих композицій:
Дм.Бортнянський „До Богородиці”
Давидовський „Святий Боже”
А.Гнатишин „Богородице Діво”
Квасневський „Молитва”
І.Соневицький „Під Твою Милість”
Б.Дерев”янко „Стихири Пасхи” і багато інших.

Зарубіжна:
Ф.Анеріо”Мотет”
Дж.Палестрина „Мотет”
Ш.Гуно „Ave verum”
Фюрер „Месса” – для хору з оркестром, твір відновлений і відредагований з львівських архівів.
Ляйшнер „Аве Марія”
П.Чесноков „На одре болезни”
П.Чесноков „Блажен муж”
С.Рахманінов „Богородице Дево”
А. Шнітке „Три духовних твори.”
Я. Бусто „Аве Марія”,”O magnum misterium”
П.Лукашевський „Аве Марія” і т.д.


Galician Chamber Choir "Yevshan" the Lviv regional center of national creativity and cultural - educational work.
        Galician Chamber Choir "Yevshan" has been based in Lvov in September, 1990. Participants of chorus are the Lviv students and young experts of different areas. What means name Yevshan? The history of Ukrainian people is full of several legends. One of them tells about miracle - herb Evshan which possesses magic prorerties. Behind this legend the smell of this potion reverts us memories about our relatives, about our fatherland.
        „Yevshan" was conducted by Michael Bogach who has based chorus (1990-1992), Bogdan Gengalo (1992-2000). For given time, since 2000, the head of chorus Yevshan is Igor Dankovsky, which graduated the Lviv Music Academy.
        The basis of repertoir of collective is made with a sacred music, M.Dyletskogo's concerts, M.Berezovskogo, D.Bortnjanskogo, M.Verbitsky, A.Vedelja's choral concerts, J.S.Bach, T.Busto, A.Vivaldi's products, the Ukrainian national songs in processings the advanced Ukrainian composers are more exact, than product of modern Ukrainian and foreign authors.The concerts programms of «Yevshan» consists increasingly frequent of modern choral and popular music. „Yevshan” frequently experiments. On the account at chorus participation in primiere of a musical of Jury Saenka "Viruy" on a stage of the Lviv theatre of an opera and ballet of a name of S.Krushelnitskoj, participation in the international festival of the Ukrainian popular music in Kakhovka, participation in the international art - project " Grandees of art " in Lviv, creative work with a chamber orchestra " Virtuosoes of Lviv " and another.
        For the history "Yevshan" has repeatedly visited with performances in the USA, Canada, Germany, France, Poland, Belarus, Italy, Spain, celebrated divine lithurgies with participation of His Sanctity of Ivan - Paul II. "Yevshan" has visited at numerous choral festivals and competitions, to be exact: the international choral competition in Lutsk, the international competition in Mogilyov (Belarus), international festival " Found music " in Tarnow (Poland), the international festival " Loerach sight " (Germany), the international choral competition " The International Music Festival at Cantonigros " (Spain), the international festival in Radomsk (Poland), and also many others.
        „Yevshan" the constant participant of Сhristmas and Easter performances, opening of art exhibitions, creative concerts of city of Lviv and area, sings in the churches and cathedrals in Lviv and in Ukraine. „Yevshan” has recorded 5 audiocassettes and 3 CDs.

Our address on the Internet
www.yevshan.lviv.gu.net
E-mail:dankovsky@ukr.net
fleychuk@polynet.lviv.ua


Choir was the participant of many competitions and festivals.

1993 - Grand prix at regional choral competition, which devoted to the 125-anniversary of a society "Prosvita" (Lviv).
1994 - ІІ regional competition of choral chapels і chamber choruses of a name of L.Ukrainki (Lutsk, ІІІ place).
1995 - I place at the International choral competition « Magutni Boza » (Mogilyov, Belarus).
2004 - International choral competition « The International Music Festival at Cantonigros»
(Іспанія) - 5-7 places.
2006 - IV the Ukrainian competition of choral art of a name of L.Ukrainki (Lutsk, II place).
2006 - Grand prix in Regional competition of the choral collectives, devoted to the 150-anniversary from I.Franka's birthday.

Прослухати демо:

Ой, дуб-дуба
O Magnum Misterium
Ой, рано-рано
Народився журавель
Світи місяченьку                    

Украина онлайн Культурна Україна. Каталог сайтів ЛітПорталу Проба Пера Український рейтинг TOP.TOPUA.NET Arts.In.UA Lviv TOP