Квартет флейт


       Квартет флейт академії було створено у 2002 році доцентом кафедри духових і ударних інструментів Львівської Національної Музичної Академії ім. М.Лисенка, кандидатом мистецтвознавства Андрієм Карпяком.
       У 2003, під час поїздки по Німеччині колектив відвідав у Веймарі майстеркласи солістки Нью-Йркської філармонії Дженні Бакстрессер (флейта), котра була захоплена виконавським рівнем та цікавим і своєрідним репертуаром ансамблю зі Львова. Після майстеркласів Д.Бакстрессер сприяла публікації творів з репертуару ансамблю в США. У 2005 р. видавництвом Falls House Press було видано збірку під назвою Encore Arrangements for Flute Quartet (Arranged by Andriy Karpyak).
       Ансамбль співпрацює з багатьма українськими композиторами. Спеціально для львівського колективу були написані твори О.Козаренка, І.Небесного, Л.Сидоренко, Б.Борисенка, О.Серової, С.Пілютікова, О.Войтенка. Особливо плідні і творчі стосунки склалися між ансамблем і Олександром Козаренком, доктором мистецтвознавства, професором, якому і належить ідея створення цього оригінального колективу.
       Квартет - учасник багатьох міжнародних музичних фестивалів, В 2004р. колектив здобуває звання Лауреата на Міжнародному конкурсі ансамблів духових інструментів. Разом із цим кожен учасник ансамблю у свою чергу є лауреатом регіональних, всеукраїнських і міжнародних конкурсів. Склад колективу: Андрій Карпяк, Михайло Сосновський, Наталія Колтун, Юліанна Гумецька. Становленню квартету в різний час сприяли також Євген Білецький та Тарас Малик.


CD під назвою «Концерт у місті левів». Програма компакт-диску містить у собі матеріал концерту квартету фелейтистів під керівництвом Андрія Карпяка, що відбувся у Великому залі ЛДМА 18 вересня 2005 року.

       Я була дуже вражена дивовижною віртуозністю цих талановитих молодих флейтистів! Надзвичайне задоволення приносить виконання творів для квартету флейт, перекладених Андрієм Карпяком, правдиву радість дарує прослуховування композицій. Я була зачарована, коли вперше їх почула: Тому я дуже задоволена, що твори були опубліковані і стали доступні шанувальникам."
                     Дженні Бакстрессер, солістка Нью-Йоркської філармонії.


       The flute quartet of the Academy was set up in 2002 by Andriy Karpyak, Assistant Professor of the department of wind and percussion instruments of Mykola Lysenko State Music Academy in L'viv, the Candidate of Musicology.
       In 2003, while being in Germany, the quartet attended the master classes in Weimar of the former principal flute of the New York Philharmonic, Jeanne Baxtresser, who was fascinated by the high performance level of the quartet and its engrossing unusual repertoire. After the master classes Jeanne Baxtresser promoted the publication of the compositions from the ensemble repertoire in the USA. In 2005 the Publishing House "Falls House Press" published the collection under the title "Encore Arrangements for Flute Quartet" (arranged by Andriy Karpyak).
       The ensemble has been cooperating with a lot of Ukrainian composers. The compositions by 0. Kozarenko, I. Nebesny, L. Sydorenko, B. Borysenko, 0. Serova, S. Pilyutikova and 0. Voytenko were written specifically for the L'viv group. Particularly fruitful and creative links have been established between the ensemble and Oleksandr Kozarenko, the Doctor of Musicology, Professor, who first conceived the idea of forming such an original group.
       The quartet has participated in various international music festivals. In 2004 the group emerged as the laureate of the International Contest of Wind Instrument Ensembles. Furthermore, all the members of the ensemble, in their turn, are the laureates of regional, All-Ukrainian and international contests. The group consists of: Andny Karpyak, Mykhaylo Sosnovsky, Natalia Koltun and Yuliana Humetska. Yevhen Biletsky and Taras Malyk also supported the quartet in the process of its making at different periods of time.                    

Украина онлайн Культурна Україна. Каталог сайтів ЛітПорталу Проба Пера Український рейтинг TOP.TOPUA.NET Arts.In.UA Lviv TOP